Välkommen till Ingå FBK:s hemsida

Ingå FBK dvs. Ingå Frivilliga Brandkår fungerar som lokal brandkår i Ingå kommun. Ingå FBK har gjort ett avtal om släcknings- och räddningsverksamheten med Västra Nylands Räddningsverk. Vår verksamhet försiggår på brandstationen i Ingå k.by. 


Ingå FBK är grundad 1952 och tog då över brandskyddet efter Ingå allmänna brandkår.

Verksamheten idag omfattar:

  • släcknings- och räddningsverksamhet till land och till sjöss,
  • första respons verksamhet,
  • ungdomsverksamhet,
  • damverksamhet och
  • veteranverksamhet.