Ingå Frivilliga Brandkår r.f.

Föreningen Ingå Frivilliga Brandkår r.f. är en registrerad föreing som bildats 1952. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och Ingå FBK har två årsmöten: ett höstmöte och ett vårmöte.

Verksamheten leds av en styrelse med sex medlemmar och en ordförande. Ordförandens mandatperiod är ett år medan styrelsens mandatperiod är två år men på så sätt, att endast halva styrelsen byts varje kalenderår.