Ingå FBK:s utrustning

Ingå FBK förfogar över en modern och mångsidig utrustning som är anpassad efter den verksamhet som brandkåren idkar.

I Ingå har vi 2 st. räddningsenheter, dvs. brandbilar, varav den ena fungerar som reservbil för de frivilliga brandkårerna i Västra Nyland. Dessutom har vi en tankbil och en manskapsbil. Bilparken är mycket modern och underhålls och anskaffas av Västra Nylands Räddningsverk. I småbåtshamnen i Ingå ligger sommartid en räddningsbåt.


Närmare presentation av våra fordon hittar du via länkarna i balken till vänster.