Ingå FBK:s avdelningar

Ingå FBK är indelad i olika avdelningar med olika verksamheter. Vår verksamhet omfattar den operativa verksamheten (dvs. släckning- och räddningverksamhet) som utförs av alarmavdelningen, ungdomsavdelningen tar hand om ungdomar i åldern 10-17 år, i damavdelningen samlas brandkårsdamerna och våra brandkårsveteraner samlas inom stödavdelningens verksamhet.

Varje avdelning har sin egen ledare och viceledare. Dessa ledare kallas befäl och underbefäl.

  • Alarmavdelningen leds av kårchefen som också ansvarar för den operative verksamheten inom Ingå FBK. Kårchefen bistås av en vicekårchef.
  • Ungdomsavdelningen leds av en ungdomsledare samt vice ungdomsledare
  • Damavdelningen leds av damernas ledare
  • Stödavdelningen har sin egen ledare och en viceledare

Kårbefälet väljs för ett år åt gången på föreningens höstmöte.

Föreningen Ingå Frivilliga Brandkår r.f. leds av en ordförande och en styrelse med sex medlemmar. Ordförandens mandatperiod är ett år medan styrelsens mandatperiod är två år men på så sätt, att endast halva styrelsen byts varje kalenderår.