Ingå FBK:s styrelse

Föreningen Ingå Frivilliga Brandkår r.f. leds av en ordförande och en styrelse med sex medlemmar.

Ordförande: Johan Träskman
Viceordförande: Guy Nordström
Sekreterare: Alice Jung
Kassör: Anders Ehrnsten
   
Medlemmar: Suppleanter:
Guy Nordström Jörgen Nyman
Daniel Stenman Kim Sellman
Kenneth Öberg Karl-Johan Österman
Niclas Kauppala Tommi-Henrik Vähäkylä
Kenneth Lindström Alice Jung
David Blom Jonas Söderlund

 

I styrelsens arbetet deltar dessutom kårchefen, ungdomsledaren och damavdelningens ledare.

 

13.04.2018