Alarmavdelningen

Alarmavdelningen är den del av Ingå FBK som har hand om släcknings- och räddningsarbetet. Enligt avtalet med Västra Nylands Räddningsverk har vi 24 personer i alarmavdelningen som skall vara färdiga att brycka ut med styrkan 1 + 3 man med en räddningsenhet samt 0 + 1 man med en tankbil inom 8 minuter.

Alarmavdelningen övar varje torsdag förutom under semesterperioden på sommaren. 

Alarmavdelningen leds av två befälspersoner dvs. en kårchef och en vice kårchef.

  • Kårchef 2018: Niklas Kauppala
  • Vice kårchef: Kenneth Lindström