Stödavdelningen

Stödavdelningen är en avdelning inom Ingå FBK som samlar personer som inte längre deltar i den operativa verksamheten, dvs. i alarmavdelningen, men som fortfarande vill delta i kårens verksamhet. Stödavdelningen hjälper till med alla möjliga saker bl.a. reparerar de gammal utrustning, underhåller våra veteranbilar, ställer upp vid olika arrangemang osv.