Brandkårsdamerna

Brandkårsdamerna inom Ingå FBK fungerar numera som en egen avdelning under Ingå FBK. Damverksamheten i Ingå har inletts 1972 och damernas samlas i dag varannan vecka för sina övningar.