Båtar

Ingå kommuns landareal är 348 km2, havsarealen är 492 km2 och insjöarealen är 9 km2. Pga detta behöver vi också kunna utföra släckning och räddning till sjöss. För att klara av detta förfogar vi över en båt.

LU 798 Båt klass D 2008  

 

LU 798 (här ännu med gamla beteckningar).