Veteranfordon

Ingå FBK har under årens lopp sparat de äldsta fordonen och underhåller dem som museiföremål.

Veteranfordonen samlade utanför brandstationen.

 

Närmare uppgifter om bilarna hittar du via länkarna nedan.

Ford V8 1936 » Land-Rover 1959 » Dodge D500 1963 »