Ingå brandstationen

Ingå brandstation finns nära stamväg 51 på Betesvägen 8.

Foto och copyright: Jan Ehrnsten

Brandstationen har fyra garage, en servicehall, förråd, bastu och tvättrum. I den övre våningen finns  en liten föreläsningssal och FBK:s klubbrum.

Brandstationen i siffror:

  • Bruttoyta 1137 m2
  • Nyttoyta 865 m2
  • Våningsyta 949 m2
  • Byggnadsår 1989

Fr.o.m. 2015 finns räddningsverkset ambulans i omedelbar start på Ingå brandstation. Personalen finns inhyst i modulbyggnader invid brandstationen.